روزهاي خوب زندگي
روزهاي خوب زندگي

سایت بهترین ابزار


 
تاريخ : ۲۲ دى ۱۳۹۴

پوست خربزه زير پاي مديران سي و چهارمين جشنواره فجر

برخي رسانه‌هاي مكتوب و آنلاين در كنار برخي بخش‌هاي خبري تلويزيون، در حالي از عدم حضور برخي فيلم‌ها در جشنواره سخن به ميان مي‌آورند و گاه با ديد نقد به اين غيبت مي‌نگرند كه عمده آثار ذكر شده، با ايدئولوژي سازندگان اين برنامه‌ها به شدت در تناقض است و به همين دليل، به نظر مي‌رسد بايد در صداقت اين نقدها ترديد داشت.

به گزارش «تابناك»، در فاصله بيست روز تا آغاز جشنواره فيلم فجر، به روال معمول چنين ايامي، شايعات فراواني منتشر مي‌شود كه حكايت از افزوده شدن برخي فيلم‌ها به تركيب آثار راه يافته به اين رويداد دارد، ولي محمد حيدري، دبير جشنواره سي و چهارم تاكنون قواعد بازي را با افزودن آثار تازه بر هم نزده است؛ رويكردي كه انتظار مي‌رود تا انتهاي جشنواره استمرار داشته باشد.

در اين شرايط، عدم راهيابي برخي فيلم‌ها و همچنين ترديدها درباره حفظ برخي فيلم‌ها در جشنواره ـ كه عمدتاً ويژگي مشتركشان، خطوط قرمز معمول است ـ با نقدهاي همراه شده كه در نوع خود بي‌سابقه است. اين بي‌سابقه بودن نقدها نه به دليل اعتراض به عدم حضور برخي فيلم‌هاست، زيرا اين نقدها به رغم غيرحرفه‌اي بودن طبيعي است اما آنچه اين نقدها را بي‌سابقه مي‌كند، رسانه‌هاي مطرح كننده اين نقدها هستند.

در روزهاي اخير برخي بخش‌هاي خبري، كه عمدتاً به انتقاد از سينما مشغول هستند و برخي رسانه‌ها كه به شدت به نقد فيلم‌هاي سينمايي مي‌پردازند، اقدام به حمايت از اين فيلم‌هاي سينمايي عبور كرده از خطوط قرمز كردند و برخي از آنها تلويحاً و برخي ديگر، صراحتاً از لزوم حضور اين آثار در جشنواره سخن به ميان آوردند. اين در حالي است كه آثار مورد اشاره، عمدتاً با ايدئولوژي اين رسانه‌ها كاملاً در تناقض آشكار قرار دارد!

اين رويكرد، اين تصور را به وجود آورده كه اين رسانه‌ها نگران كمبود حاشيه در اين دوره هستند و به اين فيلم‌ها به عنوان پوست خربزه‌اي زير پاي مديران سي و چهارمين جشنواره فيلم فجر مي‌نگرد كه حتي اگر به زور شده، بايد پاي مديران بر روي اين پوست خربزه‌ها قرار گيرد و زمينه حمله اين رسانه‌ها به جشنواره براي پذيرش اين آثار فراهم شود!

به نظر مي‌رسد، تمركز بر حواشي اعتراضات برخي سينماگران در بخش‌هاي خبري و برخي رسانه‌ها كه منشأ اعتراض را ذكر نمي‌كنند، در همين راستا قابل ارزيابي باشد و آن گونه كه تصور مي‌شود، منافع ملي براي برخي رسانه‌ها جزو اولويت‌هاي نخست نيست؛ رسانه‌هايي كه از كمبود حاشيه در اين دوره از جشنواره نگران اند.

از اين منظر، انتظار مي‌رود، مسئولان جشنواره فيلم فجر، با هشياري نسبت به اين فضاسازي‌ها، درباره فيلم‌هايي كه اين جريان ـ به رغم تطابق ديدگاه‌ها ـ از آنها براي حضور در جشنواره حمايت مي‌كند، عمل نمايد و جشنواره سي و چهارم، كه تا بدين جا با آرامش پيش رفته، داراي بستري براي التهاب مورد نياز اين طيف از رسانه‌ها نشود.


ادامه مطلب...
ارسال توسط ايمان
نظرات (0)

آيا اصلاح طلبان به «دبير» اعتماد خواهند كرد؟هرچند بر اساس لايحه پيشنهادي برنامه ششم، مواردي مانند تشكيل وزارت انرژي هم به چشم مي‌خورد، احتمال تداوم رويكرد نااميد كننده برنامه قبلي در برنامه ششم توسعه بسيار محتمل است.

به گزارش «تابناك»، درست يك ماه از انتشار «متن كامل لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه» در خبرگزاري ها مي‌گذرد، ولي هنوز اين برنامه تحويل مجلس نشده و جزئيات آن در دست نيست؛ هرچند امروز سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از آماده بودن آن سخن گفت و اعلام كرد، اين برنامه به همراه بودجه سال آتي، بعد از تدبيري [نقل به مضمون] تقديم مجلس خواهد شد.

البته رئوس اين برنامه مفصل تر از آن است كه بخواهيم به آن بپردازيم، ولي نيم نگاهي به لايحه تدارك ديده شده براي عرضه آن كافي است تا به برخي رويكردهاي شاخص اين برنامه و تغييرات صورت گرفته پي ببريم؛ از جمله رويكرد ويژه مسئولان براي مديريت انرژي كه با بحث شكل گيري وزارت خانه اي با اين نام بر سر زبان ها افتاد و پس از واكنش هايي كه به دنبال داشت، معاون اول رئيس جمهور از در دستور كار قرار نداشتن آن سخن گفت.

 
 
 
 

پنج ماده‌اي كه در برنامه پنجم توسعه ذيل مبحث «انرژي پاك» آمده است

اين در حالي است كه طرح مسأله شكل گيري وزارت انرژي ترغيبمان مي‌كند، بفهميم منظور از انرژي در ذهن مسئولانمان چيست و چه افقي براي توسعه اين مبحث در كشورمان ترسيم نموده‌اند؛ موضوعي كه يادآوري مي‌كند انرژي در كشورمان به سوخت هاي فسيلي محدود مانده و جز انرژي هسته‌اي، كمتر تكاپويي براي بسط آن صورت گرفته و جايي براي فعاليت در ديگر زمينه هاي انرژي باز شده است.

البته نمي شود به مقوله انرژي پرداخت و موضوعات مهمي كه به آن ارتباط پيدا مي‌كنند را نديد گرفت؛ از جمله آلودگي كه به معضلي بزرگ براي كشورمان تبديل شده و به تأكيد مسئولان متولي سلامت در كشور، تهديدي براي سلامت عموم ايرانيان نيز به شمار مي‌آيد. اينجاست كه توقع خواهيم داشت به مقوله «انرژي پاك» در برنامه توسعه كشور، توجهي ويژه صورت گرفته باشد؛ توقعي كه ظاهرا زيادي است!

اگر به برنامه پنجم توسعه ـ كه چند سالي است در دست اجراست و پيكربندي بودجه سالانه مي‌بايست بر اساس رئوس مشخص شده در آن باشد ـ رجوع كنيم، درخواهيم يافت، در ذيل فصل اقتصادي، يعني فصل پنجم «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران»، ماده هاي 135 تا 139 به مبحث «انرژي‌هاي پاك» اختصاص يافته است.

اين در حالي است كه سه ماده از اين 5 ماده، به طور تفصيلي درباره موارد مرتبط با انرژي هسته‌اي به نگارش در آمده‌اند و تمامي انرژي هاي پاك ديگر، در يك ماده پيشنهاد گونه مطرح شده‌اند؛ گويي از ديد نويسندگان اين برنامه جز انرژي هسته اي، انرژي پاك ديگري براي كشورمان به صرفه نيست كه بخواهيم برايش افق توسعه در نظر بگيريم و برنامه ريزي كنيم.

 
تصويري كه در روزهاي اخير در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود و ادعا شده كه طرح دانشگاه استنفورد براي تامين انرژي پاك براي ايران تا سال 2050 ميلادي است.
تصويري كه در روزهاي اخير در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود و ادعا شده كه طرح دانشگاه استنفورد براي تامين انرژي پاك براي ايران تا سال 2050 ميلادي است.
 

در ماده 139 قانون پنجم توسعه آمده بود: «به منظور ايجاد زيرساخت هاي توليد تجهيزات نيروگاه هاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژيهاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژي‌ها در سبد توليد انرژي كشور، دولت مجاز است با حمايت از بخش هاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد.»

البته درج عبارت «دولت مجاز است»، تكليف را يكسره كرده و ثابت مي‌كند، اين ماده از قانون، الزامي به اجرا ندارد، به ويژه آنكه تكليفي براي داير كردن زيرساخت هاي توليد اين انرژي ها براي دولت تعيين نشده و تنها وظيفه دولت در اين خصوص، حمايت از بخش هاي خصوصي و تعاوني ها در اين خصوص است.

با اين رويكرد، يعني اگر تعاوني يا مجموعه اي در بخش خصوصي براي توليد انرژي پاك پيش قدم نشود، هيچ اتفاقي در اين زمينه شاهد نخواهيم بود و وضعيت فعلي حاكم خواهد شد! رويكردي كه بعيد است در برنامه ششم تغيير كرده باشد، زيرا مي‌بينيم در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه، به رغم اشاره به شكل گيري وزارت انرژي، هيچ اشاره‌اي به انرژي هاي پاك نشده است.

اين در حالي است اگر در برنامه پنجم دقيق تر شده و برنامه آتي را در ادامه آن، در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور بدانيم، متوجه نكته عجيب ديگري خواهيم شد. اينكه نه تنها توسعه انرژي هاي پاك، جز انرژي هسته اي، الزام نيست و ضرورت ندارد، بلكه دايره انرژي هاي پاك در ذهن مسئولانمان به انرژي هسته اي، انرژي خورشيدي و انرژي باد محدود شده است. حال آنكه دايره انرژي هاي پاك در جهان وسيع تر از اين حرف هاست!ادامه مطلب...
ارسال توسط ايمان
نظرات (0)
 
تاريخ : ۲۲ دى ۱۳۹۴

شركت غرفه سازي متدكس با كادري مجرب و حرفه اي

با افتخار اعلام مي داريم اگر نياز به خدمات غرفه سازي هستيد ما مي توانيم با دارا بودن كادري مجرب و حرفه اي و همچنين با سالها تجربه موفق در اين زمينه براي شما بهترين را خلق نماييم.شركت غرفه سازي متدكس با در نظر گرفتن نيازهاي واقعي شما و با به كارگيري از آخرين علوم و تكنولوژي روز دنيا سعي در ايجاد اثري منحصر به فرد و تك مي باشد.

ما ابتدا به بررسي نيازهاي شما خواهيم پرداخت و سپس با توجه به زمينه كاريتان چندين طرح مختلف را به شما پيشنهاد مي دهيم. شما مي توانيد با سليقه خود يكي از طرح ها را انتخاب كرده و ما آنرا به صورت دقيق و تخصصي در زماني كوتاه طراحي و پياده سازي خواهيم كرد.به نظر مي رسد شايد مهمترين فاكتوري كه مي تواند يك شركت غرفه سازي را از ديگر شركت هاي موجود جدا سازد در واقع نوع خدماتي است كه به مشتريان خود ارائه مي دهد.

با افتخار اعلام مي داريم كه ركت غرفه سازي ما اماده ارائه هر گونه طرح براي غرفه هاي ارزي و ريالي شما مي باشد . شما همچنين مي توانيد از مشاوره رايگان ما در اين زمينه برخوردار باشيد. براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانيد همين الان از بخش تماس با ما با ما در ارتباط باشيد.

شركت غرفه سازي

سرعت در طراحي و پياده سازي و همچنين در جمع آوري غرفه از جمله ويژگي هاي بارز مجموعه ما مي باشد. شما رد هر نوع آب و هوايي كه باشيد قادر خواهيم بود با توجه به مشخصات و ويژگي هاي خاص محيط و منطقه شما تغييراتي را در طرح ايجاد نماييم.

اما نكته اي كه نمي توان به سادگي از كنار ان عبور كرد اين است كه حتما بايد محيط شما داراي بخش هاي مختلفي جهت ارائه خدمات گوناگون به بينندگان و مشتريان شما باشد. از بخشي براي برگزراري جلسات احتمالي با فاراد خاص گرفته تا محيطي براي پذيرياي از مشتريان شما و… همه و همه بايد با توجه به فضايي كه در اختيار داريد در كار به خوبي طراحي و پياده سازي شوند.مجموعه متدكس با سالها تجربه موفق در زمينه طراحي و پياده سازي انواع غرفه هيا نمايشگاهي امادگي لازم در جهت اجراي پروژه مد نظر شما را دارا مي باشد . با ما در تماس باشيد براي شما پيشنهادات خوبي داريم .

نوشته شده توسط  در ساعت 11:5 | لينك  |  نظر بدهيد


طراحي غرفه با مدل هاي روز دنيا

طراحي غرفه كاري تخصصي است و بايد حتما توسط افرادي ماهر و مجرب كه در اين زمينه داراي تجربه هستند پياده سازي شود.در اين بخش مي خواهيم به ذكر موارد بپردازيم كه حتما بايد در هنگامي كه قصد نصب و يا تخليه غرفه اي را داريد رعايت نماييد.اگر در حال نصب و راه اندازي غرفه تان هستيد دقت نماييد كه به كف زمين و ديوار ها آسيبي وارد نماييد.براي اين منظور بايد در زير ديوارها و حتي در كف پوشيي مناسب ايجاد شود تا مطمئن شويد كه هيچگونه آسيبي به اين بخش ها وارد نمي شود.اين امر در هنگام تخليه غرفه نيز بايد دقيقا رعايت شود و مواظب بود تا به فضاي نمايشگاه چه در هنگام نصب و چه در هنگام تخليه آسيبي وارد نشود.

طراحي غرفه

اگر هر گونه خسارتي به فضاي عمومي نمايشگاه وارد شود و اين خسارت در زمان طراحي غرفه و يا پياده سازي و يا تخليه ان صورت گرفته باشد بايد به صورت تمام و كمال خسارت ان توس طمشا پرداخت گردد.دقت لازم را داشته باشيد كه نبايد در اين مكان ها از ميخ و چسب و پونز و.. يا مواردي از اين قبيل استفاده كرد.حتي اگر اگز از مفروش هاي بي كيفيت بخواهيد استفاده كنيد بايد بدانيد كه در حال انجام كاري غير قانوني هستيد و جلوي اين كار توسط بازرسان مربوطه گرفته خواهد شد.

بعد از اينكه طراحي غرفه به پايان رسيد و مدت زمان نمايشگاه نيز به اتمام رسيد نوبت به تحويل فضاي در اختيار داشته به مديريت سالن مي رسد.در اين حالت بايد اگر خسارتي ناشي از طراحي و نب توسط شما ايجاد شده برطرف گردد و يا هزينه ان پرداخت شود.براي اينكه شما با حداقل آسيب روبرو شويد پيشنهاد مي كنيم حتما از كف هاي كاذب در هنگام طراحي غرفه براي خود استفاده نماييد.حتما دقت نماييد كه براي قرار دادن پايه ها و ستون هاي مكان خود از سوراخ كردن زمين غرفه به شدت اجتناب نمايند چرا كه اين كار بر خلاف قوانيني بوده و جرم محسوب مي شود.

طراحي غرفه

حتي علامت هايي كه در هنگام طراحي غرفه توسط سازندگان در محيط ايجاد شده نيز مي بايست به صورت كامل پاك شود و هزينه اين كار نيز به عهده صاحب غرفه مي باشد.براي همين است كه تاكيد مي شود در اين مرحله حتما از گچ هايي استفاده شود كه براحتي پاك مي شوند و اثري از آنها برجاي نمي ماند.

اما امروزه در سراسر جهان به منظور هر چه راحت تر كردن كار طراحي غرفه از روشي به نام سيستم مدولاتور استفاده مي شود.اين نوع غرفه ها در حالتي نرمال و معمولي و داراي تيپي ساده هستند.در ساخت اين غرفه هاي از قطعات پيش ساخته استفاده شده است و براحيت قابل مونتاژ هستند. اگر مكاني كه نياز داريد  براي كاري خاص در نظر نداريد و تنها فضايي استاندارد مد نظرتان است مي توانيد براي كاهش هزينه هاي خود از اين سيستم استفاده نماييد.

اما مدلي ديگر از طراحي غرفه وجود دارد با نام اسپيس فرم. اين نوع سازه داراي مزيت هايي است كه براي شما عنوان خواهيم كرد:

 

مزاياي مختصري از اين سازه را در زير برايتان آورده ايم:

1-خلق سازه هاي زيبا و غرفه هاي نمايشگاهي با استفاده از اسپيس فريم

2-تنوع كاربري سازه هاي نمايشگاهي اسپيس فريم از جمله ساخت سن و استيج

3-سرعت در توليد و اجراي اسپيس فريم

4امكان استفاده در هر شرايط آب و هوايي در كليه نقاط كشور

5امكان عبور امكانات برقي،حرارتي،و… از فضاي اسپيس فريم

6-امكان نصب و باز كردن سريع سازه اسپيس فريم براي…

طراحي غرفه

اما نكته مهم ديگري كه بايد در هنگام طراحي غرفه به آن دقت فراوان داشت اين است از فضاي موجود بتوان حداكثر استفاده را نمود.ابتدا بايد نيازهاي خود را مشخص كرد و سپس محدوديت هاي محيط را نيز در نظر گرفت.خال با توجه به اين دو فاكتور مي توان با يك نقشه از پيش تايين شده به طرف جلو حركت نمود و از فضاي موجود بهرتين استفاده ممكن را برد.

اما در مورد نحوه طراحي غرفه مدل ها و الگوهاي مختلفي وجود دارد كه در زير به معرفي چند مورد خواهيم پرداخت :

از معمولي ترين و عمومي ترين حالت هاي طراحي غرفه مي توان به روش خطي يا رديفي اشاره كرد..اين نوع غرفه ها معمولا در سه طرف خود با ديگر غرفه ها داراي ديوارهاي مشترك هستند و تنها از يك طرف به راهرو ختم مي شوند.در واقع بازديد كنندگان تتنها از اين سمت مي توانند به داخل غرفه ها رفته و بازديد نمايند.

مدل بعدي غرفه نبشي است.در اين مدل از دو طرف با ديگر غرفه ها همجوار بوده و در دو طرف ديگر به راهرورها منتهي شده و بازديد كنندگان مي توانند از اين دو بخش وارد غرفه ها شوند.در اين مدل طراحي و چيدمان نسبت به مدل خطي كمي گران تر و پيچيده تر خواهد بود و در عوض نما و جلوه زيباتري را نيز به دنبال خواهد داشت.در اصطلاح به اين نوع غرفه ها دوبر يا دو نبش نيز گفته مي شوند.

طراحي غرفه

مدل بعدي كه در طراحي غرفه از ان بهره مي برند مدل شبه جزيره اي است.در اين مدل شما مي توانيد از سه .وجه مختلف  خدمات و كالاهاي خود را در معرض ديد بگذاريد.تنها يك طرف مدل جزيره اي مسدود بوده و اين بهترين فرصت است تا شما با بهترين شكل ممكن انچه را كه داريد در معرض ديد بگذاريد.

نوشته شده توسط  در ساعت 11:4 | لينك  |  نظر بدهيد


غرفه سازي نمايشگاهي به صورت تخصصي

يكي از مهمترين بخش هايي كه در غرفه سازي وجود دارد مربوط مي شود به غرفه سازي نمايشگاهي.يكي از فاكتورهاي مهم در زمان طراحي يك غرفه قطعا مكان ان و موقعيتي كه قرار است براي بينندگان به نمايش در بيايد است.در ياران صنعت غرفه سازي نمايشگاهي را شايد بتوان در دو دسته تقسيم بندي كرد كه اين دسته بندي در واقع نشات گرفته از نوع نمايشگاه هايي است كه در كشور برگزار مي گردد.
برخي از نمايشگاه ها معمولا به صورت يك سمينار بوده و در اجراي غرفه آن معمولا دقت زيادي به عمل نمي آيد و داراي استاندارد خاصي هم جهت ساخت نمي باشد . اين نوع نمايشگاه ها خيلي زود ساخته و در عرض چند روز هم برداشته خواهند شد و شايد به دليل كوتاه بودن مدت زمان ان اهميتي براي رعايت موارد اصولي و استاندارد غرفه سازي نمايشگاه در ان ديده نشود.

غرفه سازي نمايشگاهي
اما گروه دوم را مي توان نمايشگاهيي عنوان كرد كه از قبل و با برنامه ريزي خاصي بنا نهاده شده اند و معمولا مكان انها نيز در محل هاي دائمي نمايشگاه ها مي باشد.قبل از اينكه در اين نوع نمايشگاه ها بخواهيد اقدام به طراحي غرفهو ساخت نماييد بايد حتما از محيط و نوع فعاليت آن اطلاعات لازم را كسب نماييد تا بتوانيد با توجه به خصوصيات ان محيط اقدام به طراحي نماييد.در تهران اما موضوع كمي با شهرستان ها متفاوت تر خواهد بود و شايد قوانيني زيادي وجود داشته باشند كه نا نوشته هستند و تا زمانيكه وارد پروژه نشويد نمي توانيد نسبت به اخذ تصميمي درست و مناسب اقدام نماييد.در تهران بايد اگر قصد غرفه سازي نمايشگاه را داريد قوانيني زير را حتما رعايت نماييد :
1-براي برش قطعات و ادوات جهت ساخت غرفه نمي توانيد از دستگاه هاي جوش بالاتر از 50 آمپر استفاده نماييد. اين قانون به باعث شده تا تغييرات اساسي در ساخت و طراحي نمايشگاه ها ايجاد شود و هم اكنون شاهد هستيم اكثر غرفه ها از ادواتي استفاده مي كنند كه به صورت پيچ و مهره به هم متصل شده اند.
2-اگر جز طراحان غرفه ساز هستيد بايد بدانيد كه نمي توانيد در محيط نمايشگاه با خودروي خود رفت و امد نماييد و تنها خودروهايي كه باري بوده و يا نيسان و وانت حق تردد دارند.
3-هرگاه كه اقدام به غرفه سازي نمايشگاهي مي كنيد قطعا در هنگام ساخت ضايعاتي از مواد اوليه بر جاي خواهد ماند. اين ضايعات بايد روزانه از محيط نمايشگاه خارج شوند.
4-بعد از اينكه نمايشگاه به پايان رسيد بايد سازه شما اين قابليت را داشته باشد تا در عرض 24 تا 48 ساعت به صورت كلي جمع آوري شود و اثري از ان بر جاي نماند كه در اين صورت صاحب غرفه بايد جريمه هاي نقدي و غير نقدي بپردازد.
5-قبل از اينكه نمايشگاه افتتاح شود هيچ پيك موتوري نمي تواند در محيط نمايشگاه تردد نمايد.

غرفه سازي نمايشگاهي

اين ها مجموعه اي از قوانيني بودند كه شما به عنوان طراح و سازنده غرفه هاي نمايشگاهي بايد به خوبي از انها پيروي نماييد تا در حين اجرا به مشكل برنخوريد.اما در مورد يك نكته بسيار مهم ديگر مي خواهيم صحبت كنيم و آن هم مكاني است كه قرار است غرفه شما در انجا بنا شود.. در واقع غرفه ساز بايد با در نظر گرفتن موقعيت فيزيكي سالن نمايشگاه جايگاه مناسبي را براي غرفه شما در نظر گرفته و اقدام به ساخت نمايد.. معمولا در مبحث غرفه سازي نمايشگاهي بايد ابتدا شما ميزان فضايي كه در اختيار داريد تا به طراح بگوييد تا او با بررسي دقيق بتواند زير ساخت هاي لازم جهت پياده سازي پروژه شما را ايجاد نمايد.
از ديگر نكات مهم د راين زمينه مي توان به اين مورد اشاره كرد كه بايد موقعيت فيزيگي سالن دقيقا بررسي شود تا اگر ستون مزاحمي در مسير كار شما است بتوان آنرا در نقشه كار لحاظ نمود و بر اساس ان اقدام به طراحي نهايي كرد.
اما نكته مهم ديگري كه بايد در هنگام غرفه سازي نمايشگاهي به ان دقت كرد اين است كه آيا غرفه شما جز دسته ريالي محسوب مي شود و يا در دسته ارزي جاي گرفته است.اين موضوع را مي توان اينگونه توضيح داد :
كساني كه در يك نمايشگاه شركت كرده اند يا توليد كننده هستند و يا خدماتي را در حال ارائه مي باشند.حال اگر خدمات و توليدات شما داخلي باشند غرفه شما در دسته ريالي قرار مي گيرد ودر غير اينصورت غرفه شما را مي توان تماما ارزي و يا بخشي از ان را ريالي و بخشي ديگر را ارزي دانست.اين موضوع از ان جهت مهم است كه شما بايد براي هر متر غرفه ارزي چيزي در حدود 200 تا 300 يورو بپردازيد و اين در حاليست كه براي غرفه هاي ريالي اين نرخ بسيار پايين تر مي باشد.

غرفه سازي نمايشگاهي
اما شايد از خود بپرسيد در ظاهر چه چيزي غرفه سازي نمايشگاهي را تبديل به يك غرفه ارزي مي كند ؟ اگر در غرفه شما از نام خارجي شركتي در بخشي از محيط آن استفاده شود و يا اينكه در تبليغات خود عنوان كنيد كه داراي ليسانس و يا نمايندگي از فلان شركت خارجي هستيد.حتي عنوان معرفي محصول كه اگر به صورت خارجي باشد و حتي اگر بروي لوگوها و پوسترهاي تبليغاتي خود از نام هاي خارجي استفاده نماييد همه و همه مي توانند اين شرايط را پديد آورند كه غرفه شما ارزي بوده و مي بايست پول بيشتري بپردازيد.
حتي اگر در غرفه خود عنوان نماييد كه محصولات شما انتصاب به خارج از كشور دارند و يا در هنگام توضيحاتي كه كارشناسان شما ارائه مي دهند در مورد محصولاتتان از همكاري با شركت هاي خارجي صحبت نمايند و يا در كنار محصولات از كاتالوگ هاي خارجي استفاده كنند اين ها همه مي توانند دليلي باشند كه غرفه شما به صورت ارزي مي باشد.
اما اگر در هنگام غرفه سازي نمايشگاه قصد ايجاد مكاني را داريد كه از دو بخش ارزي و ريالي تشكيل شده است بايد بدانيد كه اين دو بخش به صورت كاملا واضح و مشخص بايد از هم متمايز شوند و اين جدا سازي براحتي قابل تشخيص باشد.بايد در هنگام ساخت اينگونه غرفه هاي با ذهنيت ساخت دو غرفه اقدام به طراحي و پياده سازي نماييد .فكر كنيد اصلا قرار است دو غرفه جدا بسازيد پس حتي در المان هاي به كار برده بايد تفكيك به صورت دقيق صورت گيرد.

غرفه سازي نمايشگاهي
دقت داشته باشيد به هيچ عنوان كاتالوگ هاي ارزي را در بخش ريالي نياوريد. اگر اين اتفاق رخ دهد و كارشناسان مربوطه انرا مشاهده نمايند متراژ غرفه ارزي شما را بيشتر در نظر خواهند گرفت و براي شما هزينه بر تر خواهد شد.در هنگام غرفه سازي نمايشگاهي كه قرار است با دو موضوع ارزي و ريالي كار كنيد حتي مي توانيد براي تفكيك بيشتر كف پوش دو قسمت را متفاوت در نظر بگيريد.
نكات فوق را بايد بتوانيد به صورت عملي در هنگام ساخت به دقت رعايت نماييد تا ساخت و ساز شما دچار جريمه نشود.

نوشته شده توسط  در ساعت 11:3 | لينك  |  نظر بدهيد


غرفه سازي به صورت حرفه اي و اصولي

مقالات مختلفي درباره مبحث غرفه سازي مي توان عنوان كرد .اما ابتدا سعي خواهيم كرد تا معني لغوي اين واژه را بيشتر بدانيم و سپس به بررسي نحوه فعاليت شركت هايي كه از اين واژه كليدي استفاده مي كنند بپردازيم.در معناي عمومي به مكاني كه براي فروش يك محصول تدارك ديده ايم غرفه ناميده مي شود . در واقع غرفه مكاني براي نمايش دادن  و ارائه خدمات و كالاي خود به ذيگران است.در يك غرفه معمولا ان شركت و يا فرد مي بايست بتواند به نحو شايسته اي نمونه اي از فعاليت و خدمات خود را به بيننده عرضه نمايد.

غرفه سازي

نمايشگاه هاي مختلفي كه همه ساله برگزار مي شوند در واقع توسط تيم هاي مختلف غرفه سازي هستند كه دكور و تجهيز مي شود.غرفه سازي نمايشگاهيمي تواند به صورت دقيق  و مستقيم بروي تجارت و محيط كسب و كار شما تاثير مثبت بگذراد.

نوع طراحي غرفه به كار گرفته شده در ساخت غرفه و همچنين نحوه چيدمان وسايل درون آن محيط همه بايد به بهترين شكل ممكن صورت پذيرد تا بتواند الگو مناسبي در جهت معرفي كالا و خدمات مورد استفاده در آن محيط باشد.از يك غرفه حتي مي توان به عنوان يك اثر هنري نيز ياد كرد . اثري كه با هنرمندي بسيار ظريف و خاصي روبرو شده است. اصولا در غرفه سازيبايد براي هر اثري كه مي خواهيم پياده سازي نماييم ويژگي هاي زير را در نظر بگيريم :

1-طرح غرفه ما داراي جذابيت هاي لازم بصري باشد.

2-هر غرفه احتمالا براي نمايش كالا و خدماتي متفاوت است .سعي كنيم ميان كالا و خدمات ما و طراحي كه براي غرفه انتخاب كرده ايم به يك همگوني خوب دست يابيم.

3-براي اينكه بتوان از تمام ظرفيت هاي يك غرفه در موقعيتي خوب استفاده كرد حتما بايد در مكاني مناسب اقدام به برپايي اين موضوع نمود.

4-معمولا در غرفه سازي رسم بر اين است كه طراح و سازنده غرفه يك پيام دارد و مي خواهد آن را در غالب طرح به مردم عرضه نمايد. پس دقت نماييد كه حتما طرح شما بتواند حاواي پيامي مفيد و واقعي به مخاطبين خود باشد.

5-بعد ازغرفه سازيبايد طراحي به گونه اي صورت پذيرفته باشد كه هر فرد بتواند به خوبي كالاهاي خود را ارائه دهد.

غرفه سازي

در چند سال گذشته شاهد بوده ايم در زمينه ساخت و طراحي غرفه تحقيقات بسيار زيايد به عمل امده است.شايد مهمترين دليل اهميت داشتن اين موضوع اين است كه در محيط ها و جوامع بزرگ تنها راه جذب مخاطب جديد وجود داشتن غرفه اي زيبا و حرفه اي است .بسيار خوشبخت هستيم از همينجا اعلام نماييم كه مجموعه ما با وجودكادري مجرب و حرفه اي اماده ارائه آخرين پروژه هاي خود در اين زمينه مي باشد.براي اينكه بهترين و بالاترين كيفيت ممكن را بتوانيم هميشه به ارباب رجوع منتقل نماييم سعي كرده ايم تا ابتدا اعتماد سازي را افزايش داده و در اين جهت حتي دست به اقدام عملي نيز بزنيم.

اهميت غرفه سازي چند سالي است كه در نمايشگاه ها بيشتر به چشم خورده و مورد استقبال عمومي قرار گرفته است.داشتن محيطي بسيار شيك و مدرن و متناسب با نوع كاري كه قرار است صورت پذيرد باعث شده است تا نوع طرحي كه براي غرفه مورد نظر شما به كار گرفته مي شود تا حدودي با چيزي كه الان است متفاوت شود.

غرفه سازي

در واقع با طرح و شكل هاي متفاوتي كه يك غرفه مي تواند براي خود داشته باشد مي تواند از طرفي روحي تازه و متمايز و خاص را به محصول قرار گرفته در غرفه بدمد.هميشه اولين مرحبه در جذب مخاطب در هر زمينه بالا بردن سطح اطمينان آنها است.اگر بيننده و مشتري به شما اعتماد كافي نمايند شما نيز بدون هيچگونه دسترسي به كار خود مشغول شويد بعد از مدتي نيز خواهيد ديد كه همين عامل باعث پيشرفت بسيار زيادي براي شما شده است.معمولا نام غرفه و غرفه سازي زماني بيشتر به گوش مي رسيد كه نمايشگاه كتاب در تهران شروع به برگزاري نمود و شركت ها مختلفي جهت ساخت و طراحي غرفه براي انها دست به كار شدند.

استفاده از انواع متريال هاي مختلف با تكنيك هاي روز دنيا همگي باعث شده است تا به صورت جدي به اين فكر باشيم كه چگونه و با شروعي كوچك مي تواند جايگاهي خوبي را رد ميان رقبا و بازار كسب نمود.سعي نموده ايم تا در اين بخش و ساير بخش هاي موجود عكس هايي مرتبط با نحوه طراحي و ساخت غرفه براي شما قرار دهيم.

غرفه سازي

شما عزيزان نيز اگر مي خواهيد در نمايشگاه امسال طرحي متفاوت و منحصر به فرد اراده دهيد از همين الان بايد به فكر طرحي نو و بكر براي غرفه اي خود باشيد.غرفه اي كه اولا داراي ارتباط مناسب با نوع فعاليت شما باشد . و دوم بتوان بازديد كننده را مورد لطف و محبت خود قرار داد.

در ميان غرفه ايي كه همه ساله در نمايشگاه بين المليي كتاب به چشم مي خورد بيش از 90% انها در واقع غرفه نيستند و فقط نام اين مكان را يدك مي كشند.اكثرا داراي طرح هايي بسيار ساده مي باشند و در هيچ كدام نمي توان پيامي خاص و طرحي منحصر به فرد را ملاحضه نمود .شما اگر مي خواهيد امسال در نمايشگاه مختص با كار و فعاليت خود شركت نماييد بهتر است از همين الان به فكر طراحي و خلق يك غرفه  بسيار زيبا باشيد.ادامه مطلب...
ارسال توسط ايمان
نظرات (0)
 
تاريخ : ۲۲ دى ۱۳۹۴

طراحي غرفه هاي نمايشگاهي توسط كادري مجرب

قبل از اينكه بخواهيم از تخصص و مهرات مجموعه متدكس در مورد طراحي غرفه نمايشگاهي برايتان سخن بگوييم ترجيح مي دهيم ابتدا در مورد وازه نمايشگاه و موارد مربوط به آن كمي برايتان بنويسيم.پديده نمايشگاه در قرن 19 ميلادي متولد شد و اين نياز از آنجا شكل گرفت كه هر روز تعداد كالاهاي توليدي و تنوع انها رو به افزايش بود و مي بايست روش هاي جديدي را براي عرضه كردن انها به متشري پيدا مي كردند.از اين رو به اين فكر افتادند تا در مكاني عمومي به صورت يكجا ازتمامي كالاها و خدمات خود در مدت زماني مشخص براي متقاضيان رونمايي كنند و واژه نمايشگاه از ان تاريخ به بعد بوجود آمد.

طراحي غرفه نمايشگاهي

در ايران قدمت نمايشگاه ها به حدود چهل تا پنجاه سال قبل باز مي گردد و امروزه شاهد هستيم كه در سطح كشور و در شهر ستان هاي مختلف نمايشگاه هاي مختلفي در حال برگزاري هستند و برخي از آنها حتي در سطح بين الملي مي باشند.با زياد شدن نمايشگاه ها در داخل كشور نياز به طراحي غرفه هاي نمايشگاهي هر روز بيش از پيش احساس مي شود و از اين رو شركت هاي طراحي و معماري داخلي سعي كرده اند تا در اين زمينه نيز به ايفاي نقش بپردازند و بر اساس نيازهاي مشتريان خود به طراحي محيط نمايشگاه بپردازند.متاسفانه موضوعي كه به شكل بسيار واضح در ميان نمايشگاه هاي برگزرا شده در سطح كشور به چشم مي خورد اين است كه با توجه به متفاوت بودن موضوعات نمايشگاهي اما شاهد هستيم كه عملا در نوع طراحي غرفه نمايشگاه تغييرات چنداني ايجاد نمي شود و تقريبا از يك الگوي ثابت براي تمامي نمايشگاه ها در حال استفاده هستيم.

يك طراح غرفه هاي نمايشگاهي بايد در نظر داشته باشد فضايي كه به عنوان محيط نمايشگاه در اختيار دارد بايد به گونه اي طراحي شود كه مردم بتوانند به راحتي از بخش هاي مختلف آن ديدن نمايند .در اين خصوص طراح بايد دو مفهوم فضا و نمايش را در نظر بگيرد. البته اينكه چه تعريفي از فضا در ذهن طراح مي گذرد نيز جاي تامل دارد و بايد ديد او به اين مووع چگونه مي نگرد.اگر بخواهيم از فضا درك قابل توجهي داشته باشيم معمولا بايد انرا در تقابل با يك ماهيت مادي محك بزنيم.در فرهنگ لغت آكسفورد اينچنين آمده است كه :كيفيت تهي بودن وبزرگ بودن به نحوي كه بتوان در آن آزادانه حركت كرد.

در طراحي غرفه نمايشگاه بايد با توجه به موضوعي كه قرار است در ان محط برگزرا شود و با توجه به ميزان بزرگي محيط اقدام به طراحي و خلق اثر نمود.اين بسيار مهم است كه غرفه نمايشگاهي ما به گونه اي طراحي شود تا بينندگان بتوانند به خوبي از كالاها و خدمات ما ديدن نمايند.در واقع اصل و فلسفه نمايشگاه نيز بر اين تعريف استوار است كه در محيط غرفه هدف نمايش دادن كالا و يا خدماتي است براي مردم و بازديدكنندگان. هدف از اين بازديد يا لذت بردن انها است و با اطلاع رساني و آگاه كردن آنها.

طراحي غرفه نمايشگاه

 

در واقع مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه هدف از طراحي غرفه هاي نمايشگاه ايجاد فضايي است كه بتوان به صورت خلاقانه و متفاوت به نمايش كالاها و خدمات خود پرداخت.هدف اين است كه با نواوري و به كارگيري تكنولوژي روز دنيا به بالا رفتن آمار فروش كمك كرد.اما در زير مي خواهيم به نكات و موارد مهمي بپردازيم كه مي توانند در طراحي غرفه نمايشگاهي نقشي موثر و تايين كننده داشته باشند :

شايد به عنوان اولين قدم و يا نكته كه بايد قبل از برپا كردن نمايشگاه به ان توجه داشت اين است كه در كدام منطقه از بافت شهري قرار است چنين اتقاقي رخ دهد.

اما دومين نكته مهم كه نبايد از ديد طراحان پنهان بماند اين است كه نوع عملكرد اين گونه فضا ها و نقشي كه دارند چيست كه باعث خواهد شد تا انها را از ساير عملكردهاي شهري متمايز نمايند.

نكته سوم  و بسيار مهم در طراحي غرفه هاي نمايشگاهي در نوع فضاي بيروني انها و محيط دروني انها است.در واقع فرم نمايشگاه كه بيشتر از بيرون ديه مي شود و عملكرد ان كه بيشتر باز مي گردد به نوع طراحي داخاي محيط بسيار مهم و حائز اهميت هستند.

و اما نكته مهم ديگري كه بايد به ان دقت داشت اين است كه به چه ميزان فن اوري هاي جديد و برتر در طراحي و عملكرد محيط نمايشگاه مي تواند تاثير گذار باشد.

طراحي غرفه نمايشگاهي

 

بي شك مهمترين نقشي كه از طراحي غرفه هاي نمايشگاه انتظار مي رود اين است كه در هر دوره كه برگزار مي شوند بايد آخرين دستاوردهاي تكنولوژي  در زمينه هاي گوناگون را به بينندگان به خوبي معرفي نمايند و در واقع اين پلي خواهد بود براي گسترش تجارت در زمينه هاي نو و فن آوري هاي جديد.پس با توجه به كليدي بودن اين موضوع بسيار مهم است كه در قدم اول نوع طراحي به چه شكل صورت پذيرد تا بتواند در اولين قدم به حداكثر موفقيت دست يافت.

اما در طراحي غرفه نمايشگاهبه هر حال اهدافي وجود خواهند داشت كه يم توان به مهمترين و پايه اي ترين انها اينگونه اشاره كرد:

1-ايجاد يك نواوري در مواد و مصالحي كه براي ساخت محيط قرار است استفاده شود.

2-كاهش دادن از مواد ساختماني در ساخت فضا و استفاده از تكنولوژي هاي روز و مدرن در اين زمينه و افزايش فضا به روش هاي مدرن

البته هر دو مورد را مي توان به نوعي تابعي از ميزان تكنولوژي در اختيار داشته دانست و بايد ديد در اين زمينه تا كجا مي توان پيش رفت.البته در نهايت هدف اصلي بالا رفتن بهره برداري اقتصادي حداكثري از فضاي موجود است.

 

اما فارغ از اينكه محيط هاي نمايشگاهي با چه تكنولوژي و در چه زماني ساخته شده اند مي توان چند ويژگي عمومي همه آنها را به شرح زير عنوان كرد :

 

در طراحي غرفه نمايشگاهي هميشه آينده محوري وجود داشته و اين دقيقا نقطه مقابل سنت گرايي بوده است.هيچ گاه در هيچ يكي از بافت هاي بوجود امده براي نمايشگاه ها هيچگونه پيوندي با گذشته نبوده و اصلا در اين مورد هيچگونه اصرراي هم نخواهد بود و در عوض در نقطه مقابل ان هم قرار داشته و سعي داشته است تا با ايجاد حس آينده نگري و واقعيت بخشيدن به آن رو به سمت جلو حركت نمايد

لوكوربوزيه در طراحي غرفه ي فرانسه در نمايشگاه سان فرانسيسكو ۱۹۳۴ با انتفاد از شيوه هاي سنتي ساختمان اظهار داشت :”نمايشگاه هاي قرن اخير به سطح يك كعكاري غير منطقي سقوط كردند به طوري كه به بيننده تصور خيالي يك كاخ يا خانه ي واقعي را ميدهند.ولي فكر ميكنم كه بايد سنت نمايشگاه هاي قرن نوزدهم را دنبال كنيم (نمايشگاه آهن وشيشه)خلق يك فضاي قابل نمايش كه دعوت به تماشا بكند وهمزمان با ارضائ جمعيت احساس وهيجان معماري رانيز به آنها عرضه كند يا در حل مسائل نمايشگاه صداقت به كار رود.

نوشته شده توسط در 11:10 |  لينك ثابت   • نظر بدهيد

پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴

علم در اختيار بشر است

غرفه نمايشگاهي شما چگونه بايد باشد؟

اين روزها با پيشرفت روز افزون تكنولوژي و تنوعي كه در توليدات و محصولات مختلف بوجود امده است باعث شده تا مديران فروش و بازاريابان به فكر روش هاي جديدي براي معرفي كالاها و خدمات خود باشند . يكي از اين روشها قطعا مي تواند وجود نمايشگاه هايي باشد كه در موضوعات مختلف سالانه در حال برگزاري است. شما اگر يك غرفه نمايشگاهي داشته باشيد براحتي مي توانيد از اين فرصت طلايي نهايت استفاده را برده و به معرفي خدمات و كالاهاي خود بپردازيد.اما بايد دقت كرد كه در طراحي و ساخت غرفه نمايشگاه بر خلاف ديگر سازه ها بايد عمل نمود . در اين مدل بايد سازه به گونه اي باشد كه بتوان انرا سريع و در زماني كوتاه پياده سازي كرد و از آن طرف هم بتوان بعد از اتمام نمايشگاه در سريع ترين زمان ممكن انرا جمع آوري نمود.

تحرك و به كار گيري از متريال هاي مخصوص براي اين امر جز خصوصيات غرفه هاي نمايشگاهي هستند.بايد دقت نماييد كه از طرح و رنگ هاي استفاده شده در غرفه شما مي توان به بهترين شكل ممكن در جهت پيشبرد اهداف خود استفاده كرد. با توجه به اينكه هدف از ايجاد غرفه نمايشگاهي توسط شما چه بوده است مي توان از رنگ هايي متناسب و حتي دكوراسيوني منطبق با ان استفاده نمود. به هر حال بايد در نظر داشت يك معماري داخلي مناسب و اصولي مي تواند در جذب نهايي مشتريان شما بسيار مهم باشد.

در واقع هدف از برگزاري نمايشگاه ها اين است كه براي بازديد كنندگان محيطي متفاوت تر از انچه كه تاكنون ديده اند را فراهم اوريم و با طرح ها و اشكل مختلفي كه براي غرفه هاي نمايشگاهي خود ايجاد مي كنيم سعي در معرفي هر چه بهتر كسب و كار خود داشته باشيم.در يك جمع بندي مي توان ويژگي هاي غرفه نمايشگاه را اينگونه عنوان كرد :

1-بايد طرح و ظاهر غرفه ما داراي زيبايي هاي منحصر به فردي باشد و بتواند چشمان بينندگان را به خود مجذوب نمايد.

2-حتما هدف از راه اندازي  غرفه نمايشگاه معرفي محصول و يا كسب و كاري مي باشد. بايد دقت داشته باشيم كه نوعطراحي غرفه و ديزاين و حتي رنگ بندي و مبلمان استفاده شده در محيط تناسب لازم را با نوع كسب و كاري كه قرار است معرفي كنيم داشته باشد.

3-براي هر غرفه نمايشگاهي يك فضاي محدودي در اختيار ما مي گذارند. شما بايد با طراحي دقيق و حرفه اي از تمامي بخش هاي غرفه خود بهترين استفاده ممكن را ببريد.

4-اگر به دنبال رساندن پيام خاصي به مخاطبان خود هستيد سعي كنيد تا ان پيام را در قالب يك طرح در غرفه خود خلق نماييد.

5-همانطوركه گفتيم هدف معرفي كالا و خدمات است. پس بايد طراحي غرفه به گونه اي باشد كه بتوان به خوبي كالاهاي خود را در آنجا معرفي نمود.

اين روزها با تنوع زيادي كه در محصولات وجود دارد و همچنين با افزايش رسانه هاي تبليغاتي شايد يكي از سخت ترين كارها جذب مشتري هدف است.مشتري كه در ميان انبوه تبليغات ممكن است گم و سردرگم شود.در اين ميان وجود نمايشگاه ها مي تواند بسيار كارگشاه و عالي باشد . در واقع نمايشگاه ها به عنوان يك محيطي متفاوت در زماني مشخص و محدود قصد دارند تا به بهترين شكل ممكن به معرفي خدمات و كالاهاي مختلف بپردازند.غرفه هاي نمايشگاهي با اشكال و ابعاد مختلف و در رنگ بندي گوناگون در واقع نما و چهره اي خاص را به فضاي نمايشگاه مي بخشند و شايد همين منحصر بودن فضاي ايجاد شده بهترين كمك را به شما و ديگر غرفه داران بكند تا بينندگان با فضاي منحصر به فرد و غير تكراري روبروش وند و با دقت به تمام بخش هاي نمايشگاه سرك كشده و از كالاها و خدمات شما بازديد نمايند.

غرفه نمايشگاه شما بايد بتواند در عين حال اينكه حسي متفاوت و منحصر به فرد را به بيننده القا مي كند بايد بتواند در او احساس اطمينان و آرامش را نيز خلق نمايد . يك بيننده و مشتري اگر داراي حس اطمينان نباشد بي شك كمتر پيش مي ايد كه از ان مكان و غرفه اقدام به خريد نمايد.بعد از رعايت اين نكته بايد بتوانيد پيام و حرفي كه براي مشتريان  خود داريد تا در قالب طرح غرفه تا جاي ممكن پياده سازي نماييد.اين شايد از لحاظ رواني بتواند تاثيرات جالبي را بروي بينندگان ان مكان بگذارد.

اما جدا از اينكه براي غرفه نمايشگاهي خود از چه نوع متريالي استفاده مي كنيد و يا از چه رنگ بندي براي محيط درون ان بهره خواهيد گرفت مواردي همچون رعايت نظم در چيدمان مي تواند يكي ديگر از عوامل مهم در جذب و يا عدم جذب افرادبه سمت شما باشد. شما هر چقدر هم كه از ديزاين و طرح هاي شيك و رنگ بندي منحصر به فرد استفاده نماييد اما اگر نظم و انظباط را در فضاي غرفه خود رعايت نكنيد در واقع گويي كه تمام زحمات خود را بر باد داده ايد. پس با رعايت همين نكته كوچك اما مهم سعي در بالا بردن كيفيت كار خود داشته باشيد.

سعي كنيد رد غرفه هاي نمايشگاهي خود مكاني را براي پذيرايي از بازديدكنندگان و مشتريان خود در نظر بگيريد. شايد با يك پذيرايي ساده بيننده اي را ترغيب به خريد نماييد.رعايت چنيني نكاتي شايد بسيار پيش پا افتاده باشد اما در عمل مي تواند تاثيرات بسيار بزرگي را براي شما به همراه داشته باشد.اگر شما منتظر حضور مهمانان خاصي هستيد پيشنهاد مي كنيم حتما در فضايي كه براي غرفه نمايشگاهي خود در اختيار داريد بخشي را به ايجاد محل ملاقات اختصاص دهيد تا به دور از هرگونه هياهوي نمايشگاه بتوانيد قرار ملاقات خود را برگزار نماييد.

 

نوشته شده توسط در 11:9 |  لينك ثابت   • نظر بدهيد

پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴

زواياي پيچيده جسم

ساخت غرفه هاي نمايشگاهي به صورت حرفه اي

ساخت غرفه نمايشگاهي به دليل موقتي بودن ان شايد با ديگر سازه ها كمي متفاوت باشد و مي بايست در روند طراحي و پياده سازي يك غرفه نمايشگاهي حتما به اين مورد موقتي بودن توجه ويژه اي داشت و از متريال هايي در ساخت استفاده نمود كه بعد از اتمام نمايشگاه بتوان براحتي انها را منحدم و يا جمع اوري كرد.در واقع يكي از مهمترين مسائلي كه بايد حتما در هنگام طراحي و ساخت غرفه هاي نمايشگاهي  به ان دقت كافي نمود اين است كه رخلاف ديگر سازه هاي معماري در اين نوع بنا ها متحرك بودن و قابليت جابجايي بسيار مهم است. اينكه بتوان در كوتاه ترين زمان ممكن بنا را ايجاد و جمع اوري كرديكي از مهمترين نكات كليدي در ساخت اين نوع بناها مي باشد.مي توان اينگونه عنوان كرد كه به صورت كلي نوع معماري و ساخت و سازي كه در غرفه هاي نمايشگاهي به كار مي رود با اصولي كه براي ساختمان هاي ثابت استفاده مي شود متفاوت مي باشد.

در واقع بايد در ساخت غرفه نمايشگاهي به اين نكته بسيار دقت كرد كه ميزان تغيير پذيري بنا بالا باشد . در واقع بايد نوع طرح و شكل ان انعطاف پذير و حتي قابل تكثير و گسترش باشد.در معماري به كار رفته در اين نوع بناها سعي شده است هميشه تا از آخرين تكنولوژي روز دنيا استفاده شود و دقيقا نقطه مقابل سنتي گرايي مي باشد.

زمانيكه شما اقدام به ايجاد فضايي به عنوان يك غرفه نمايشگاهي مي كنيد بايد بدانيد كه به خاطر ويژگي اين نوع بناها نمي توان در محيط داخلي آن كار دست به كار برد . در واقع سازه هاي به كار رفته همگي به صورت توليد انبوه بوده كه از كارخانه به سمت مقصد حمل مي شوند.شايد استفاده از متريال هاي يكنواخت و بوجود امدن محدوديت هايي در نوع تكنولوژي هاي به كار رفته در ساخت بنا باعث ايجاد حاللتي تكراري در اكثر سازه هاي نمايشگاهي شود.

معمولا در ساخت غرفه نمايشگاهي چون از متريال هاي صنعتي استفاده مي شوند و نمي توان در /ان كار هنر دست را به كار برد شايد به همين خاطر شاهد محيطي باشيم كه داراي روحي خشن و خشك است.هر چه به اين سو قدم بر مي داريم وبه سمت صنعتي شدن خواهيم رفت در واقع به نوعي با طبيعت در حال خداحافظي هستيم و از روح سر سبز ان دور خواهيم شد.

در ساخت غرفه هاي نمايشگاهي هميشه يكي از مهمترين دغدغه هاي سازندگان و طراحان اين بوده كه چگونه با بهرتين كيفيت و در سريع ترين حالت ممكن مي توان با بيننده ارتباط برقرار نمود.اين موضوع براي مديران فروش هميشه يكي از مهمترين مسائل به شمار مي رفته است. هدف از ساز و كارهاي نمايشگاهي در واقع به نوعي بالا بردن ميزان فروش و ارائه خدمات بيشتر به مشتريان است. در واقع بايد به نوعي طراحي غرفه صورت پذيرد كه بتوان در صدر بيشتري از بينندگان را مجذوب خود كرد و امار بينندگان و مراجعين را افزايش داد.

اما مي توان به صورت كلي به چند مورد مهم و كلي اشاره كرد كه اگر در هر غرفه اي رعايت نشود شايد به ميزان قابل توجهي بازديد كنندان انرا پايين بياورد.با هم به بررسي اين چند مورد مي پردازيم :

اولين نكته مهم كه بايد در ساخت غرفه هاي نمايشگاهي به ان دقت زياد نمود وجود نظم در ان محيط است.در واقع بايد به نوعي سعي كنيم با نوع چيدمان و نظم خاصي كه به غرفه خود مي دهيم انرا دقيقا از محيط سالن متمايز و جدا نماييم.

اصل بعدي كه بايد به ان توجه ويژه اي داشت احترام به مخاطبين خود است . فضاي درون غرفه بايد به گونه اي باشد كه بينندگان و مراجعه كنندگان بتوانند از تمامي بخش هاي داخل غرفه ديدن نمايند.

اما مورد سوم كه بايد حتما در ساخت غرفه نمايشگاهي به ان دقت لازم شود اين است از تمامي فضاي موجود به بهترين شكل ممكن بتوان استفاده نمود.

چهارمين ويژگي كه مي توان براي هر غرفه در نظر داشت اين است كه حتما نوع طراحي و دكوراسيون ان بايد به نوعي با محصول و يا خدمات ارارئه شده همخواني لازم را داشته باشد.

اگر منتظر حضور مهمانان خاصي در غرفه خود هستيد پس بايد براي انها در محيط خود حريمي مخصوص ايجاد نماييد.و اين مورد بايد حتما در هنگام ساخت غرفه نمايشگاهي لحاظ شود.

حتي نوع موقعيت قرارگيري غرفه شما نيز بسيار مهم است و تا جاي ممكن بايد با نوع محصول و خدماتي كه ارائه مي دهيد تناسب داشته باشد.

اگر فكر مي كنيد شما در طول مدت نمايشگاه بازديد كنندگان زيادي را خواهيد داشت پس بايد ابعاد غرفه تان متناسب با ميزان بازديد و مراجعه كنندگان شما در نظر گرفته شود.

هر شركتي داراي فلسفه خاص خود است . شما مي توانيد به صورتي هوشمندان در هنگام ساخت غرفه نمايشگاهيخود با الهام گرفتن از فلسفه اصلي كارتان به خلق اثري متفاوت دست بزنيد و حتما در زمان طراحي و ساخت اين موضوع را لحاظ نماييد.

نور پردازي در بهتر نمايش دادن كالاها و محصولات شما در غرفه مي تواند بسيار مهم باشد.پس سعي كنيد براي بخش هاي مختلف محيط غرفه خود از نورپردازي هاي متناسب استفاده نماييد.

حتما دقت كرده ايد كه در غرفه هاي مختلف كاركنان و افراد حاضر در ان همگي داراي پوششي يكسان و تحد الشكل هستند . اين دقيقا به اين خاطر است تا به بيننده حسي را القا كنند كه شركت انها به صورت منسجم و منظم مي باشد.شما هم حتما به اين نكته توجه لازم را داشته باشيد.

حتما براي اينكه بتوانيد در ساخت غرفه نمايشگاهي خود به موفقيت دست يابيد نيازمند برگزاري جلساتي با طراحان و سازندگان و مديران فروش خود داريد تا قبل زا شروع نمايشگاه همه چيز را به خوبي هماهنگ كرده باشيد.

يكي از مهمترين نكاتي كه مي توان در ساخت غرفه هاي نمايشگاهي ان را لحاظ كرد وجود محيطي جهت پذيرايي از بازديدكنندگان و ميمهمانان شما است.اين بسيار مهم است چرا كه نحوه پذيرايي شما و خير مقدم شما به مشتريان مي تواند موجب شود تا شما با انها قرار دادهاي كاري خوبي را منعقد نماييد.

و اما يكي از مهمترين مواردي كه بايد حتما به آن دقت لازم را داشت اين است كه در طول مدتي كه بازديد كننده اي به غرفه شما مي آيد بايد نوع استقرار شما و كاركنانتان به گونه اي باشد تا او دقيقا احساس راحتي و آرامش داشته باشد.سعي كنيد فضايي را خلق كنيد كه به هيچ وجه براي بينندگان آزار دهنده و استرس زا نباشد.

همانطور كه در بالا نيز عنوان كرديم سعي كنيد در هنگام ساخت غرفه نمايشگاهي خود حتما به فكر فضايي باشيد تا به دور از شلوغي و هيايوي نمايشكاه بتوانيد با ميهمانان خاص خود جلسه گذاشته و در مورد مسائل به راحتي و بدون استرس با هم گفتگو نماييد.ايجاد محيطي مناسب چه براي ميهمانان و چه براي كاركنان  بسيار تاثير پذير از نوع مبلماني است كه قرار است در ان محيط مورد استفاده قرار گيرد.پس در انتخاب نوع مبلمان و حتي رنگ آنها نيز دقت لازم را داشته باشيد.

در نهايت اگر مي خواهيد در ميان سيل انبوه مراجعه كنندگان به خوبي ديده شويد بايد سعي كنيد در طرح و ايده اي كه براي پياده سازي و ساخت غرفه نمايشگاهي خود داريد به گونه اي منحصر به فرد و خاص باشيد.ادامه مطلب...
ارسال توسط ايمان
نظرات (0)
[ ۱ ]